3 สิ่ง ที่ควรรู้ก่อนต้ดสินใจเลือกพื้นไม้ลามิเนตหรือพื้นกระเบื้องยางลายไม้

3 สิ่ง ที่ควรรู้ ก่อนตั้ดสินใจ เลือกติดตั้งพื้นไม้ลามิเนต หรือ พื้นกระเบื้องยางลายไม้

  1. ทำความรู้จักพื้นไม้แต่ละชนิดที่เราสนใจ ว่าพื้นไม้ลามิเนตหรือพื้นกระเบื้องยางลายไม้ว่ามี กี่ประเภท กี่ขนาด และมีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร

  2. พื้นที่ที่จะติดตั้ง พื้นไม้ลามิเนตหรือพื้นกระเบื้องยางลานไม้ ต้องมีการเตรียมพื้นที่อย่างไรบ้างในการติดตั้ง พื้นที่ที่จะติดตั้งมีความเหมาะสมกับพื้นไม้ที่เราสนใจหรือไม่

  3. การดูแลรักษาและการซ่อมแซม เมื่อเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะติดตั้งพื้นไม้ชนิดไหนแล้ว ควรศึกษาว่าพื้นืี่เราใช้ติดตั้ง มีการดูแลรักษา การทำความสะอาดอย่างไรบ้าง และเมื่อถึงเวลาต้องซ่อมแซมมีการซ่อมแซมอย่างไรบ้าง