บัวพื้นและตัวจบงาน

บัวพื้นและตัวจบงาน

บัวพื้นและตัวจบงาน

 • บัวเชิงผนัง PVC
  • 4 นิ้ว ขนาด 15x95x2,400 มม.
  • 3 นิ้ว ขนาด 15x75x3,00 มม.
  • 2 นิ้ว ขนาด 15x50x3,000 มม.
 • ตัวจบต่างระดับ PVC (Transition)
  • ขนาด 10x40x2,400 มม. ใช้สำหรับพื้นไม้ลามิเนต
  • ขนาด 7x25x2,400 มม. ใช้สำหรับพื้นไม้SPC
 • ตัวต่อระหว่างห้อง PVC (T-Joint)
  • ขนาด 10x40x2700 มม. ใช้สำหรับพื้นไม้ลามิเนต
  • ขนาด 6x25x2400 มม. ใช้สำหรับพื้นไม้SPC
 • ตัวจบงานริมผนัง PVC (Edging)
  • ขนาด 10x30x2,400 มม. ใช้สำหรับพื้นไม้ลามิเนต
  • ขนาด 6x25x2,400 มม. ใช้สำหรับพื้นไม้SPC
 • ครอบฉาก (Cover Angle) เป็นตัวจบงานเพื่อเก็บขอบบันได หรือ พื้นที่ที่มีความต่างระดับกันมาก ใช้ได้กับพื้นไม้ลามิเนต และพื้นไม้ SPC ขนาด 25x25x2,400 มม.

สีบัวเชิงผนังและตัวจบงาน

BEECH 021

RED OAK 025

NATURAL OAK 027

WALNUT 028

WHITE OAK 029

CHERRY 033

TEAK 035

RED ALDER 036

BLACK 038

MAPLE 039

WHITE 114

OAK 304

GRAY COCO 306

CLOUNDY OAK 9F-66